Ingen lyd? Tryk på PLAY knappen.
Eller søg efter Radio MFK i en af de mange apps til netradioer :)

No sound? Press the PLAY button.
Or search for Radio MFK in one of the many apps for internetradio :)